help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 december 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1991 betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/12/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/1995
Pagina:2083
Advies van de Raad van State 23550
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking