help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 21 december 1982 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 1972 houdende vaststelling voor de Vlaamse Gemeenschap van het model van het wielerwedstrijdboekje, de identiteitsfiche en de medische steekkaart te gebruiken voor het medisch onderzoek van de minderjarige wielrenners


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 21/12/1982
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/03/1983
Page:3393
Avis du Conseil d'Etat --
Période de vigueur du ... au 08/11/1994