help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 februari 1957 houdende regeling der modaliteiten voor het toekennen van toelagen aan de Nationale Kas voor Beroepskrediet, teneinde deze toe te laten aan een verminderde intrestvoet kredietverrichtingen aan de ambachtsbewerktuiging te verwezenlijken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/1957
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad