help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/2002
Pagina:19021
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Art. 8, 11 en 12: inwerkingtreding vastgesteld door art. 15 waarvan de inhoud is geëvolueerd zoals hieronder omschreven:
A) oorspronkelijk: inwerkingtreding te bepalen door de Koning ten vroegste op 01/11/2003 en uiterlijk op 01/05/2004; het KB 18/06/2003 stelt de inwerkingtreding op 01/05/2004 vast maar werd niet bekrachtigd zoals vereist door art. 15, vierde lid.
B) art. 15 werd door W 22/12/2003 gewijzigd met als gevolg:
- Art. 8, 1°, 11 en 12, 4° et 5°: 01/05/2004
- Art. 8, 2°, en 12, 1°, 2° et 3°: 01/05/2005

Periode van geldigheid van 07/05/2002 tot ...