help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 juli 1982 houdende vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden inzake de leerovereenkomsten en de leerverbintenissen voor de beroepen van bandagist, orthesist en prothesist in de voortdurende vorming van de middenstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Ingetrokken akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1982
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/09/1982
Pagina:10338
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1982

Periode van geldigheid van ... tot 01/07/1982