help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 juli 1982 houdende verhoging en vermindering van sommige voor het begrotingsjaar 1981 uitgetrokken kredieten, zomede toekenning van bijkredieten voor de uitgaven met betrekking tot 1980 en de vorige begrotingsjaren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/1982
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/10/1982
Pagina:11703
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1981