help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 maart 2000 houdende nadere regels aangaande de verhoging van het presentiegeld van gemeenteraadsleden en [...] van de wedde van burgemeesters en schepenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/04/2000
Pagina:11472
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 29684
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1999

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 01/08/1999 tot ...