help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 juni 1999 houdende instemming met het Voedselhulpverdrag 1995, gesloten te Londen op 5 december 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/06/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/1999
Editie:1
Pagina:49090
Advies van de Raad van State 28094
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking