help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 september 1992 tot uitvoering van artikel 140 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/09/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/1992
Pagina:22584
Advies van de Raad van State 21779
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/11/1992 tot ...