help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 mei 1992 tot wijziging van artikel 147ter en bijlage X bij afdeling 1 van hoofdstuk III van titel II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/05/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/1992
Pagina:11785
Advies van de Raad van State 21118
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/05/1992 tot 26/06/2003