help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 mei 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 betreffende verplichte bijdragen bestemd voor de bevordering van de afzet van de producten van de consultatieve afdeling "pluimvee, eieren en kleinvee", opgericht in de schoot van de Nationale Dienst voor de afzet van land- en tuinbouwproducten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/05/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/1992
Pagina:11790
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking