help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 22. Juli 1998 zur Abänderung des Erlasses vom
2. September 1994 zur Einsetzung einer Lehrlingskommission in Anwendung von Artikel 34 des Dekretes vom
16. Dezember 1991 über die Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren
Unternehmen

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 22 juli 1998 tot wijziging van het besluit van 2 september 1994 tot oprichting van een leercommissie bij toepassing van artikel 34 van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/07/1998
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/10/1998
Pagina:35071
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 22/07/1998