help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 augustus 1974 houdende statutaire vaststelling van sommige aan het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel toegekende vergoedingen en toelagen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/08/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/1974
Pagina:11288
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1974
Art. 1: 03/07/1963
Art. 2: 05/06/1958
Art. 3: 20/06/1963
Art. 4: 03/08/1950
Art. 5: 27/10/1964
Art. 6: 04/06/1964
Art. 7, eerste lid: 19/12/1963, tweede lid: 01/01/1968
Art. 8: 01/07/1962