help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 17. Juni 1998 zur Festlegung des Haushaltsplanes der Einnahmen der Deutschsprachigen Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 1999

Decreet van 17 juni 1998 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1998
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/1998
Pagina:34689
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1999

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1999 tot 31/12/1999