help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 augustus 1978 houdende goedkeuring van het Financieel Protocol tussen de Staten die lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap en Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en Turkije, anderzijds, en van de Bijlage, ondertekend te Brussel op 12 mei 1977


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/08/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/11/1978
Pagina:14280
Advies van de Raad van State 12977
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking