help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 oktober 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1981 tot behoud van de tewerkstelling in de psycho-medisch-sociale centra ingericht of gesubsidieerd door het Rijk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/10/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/11/1985
Pagina:16985
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1985