help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 oktober 1985 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 mei 1985 tot aanvulling van artikel 170 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/10/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/1985
Pagina:18610
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking