help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 augustus 1985 houdende aanwijzing van universitaire ziekenhuisdiensten voor de Universitaire Instelling Antwerpen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/08/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/11/1985
Pagina:16204
  • 22/11/1985 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking