help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 juli 1985 in toepassing van artikel 57 en volgende van de Huisvestingscode gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970, en goedgekeurd bij de wet van 2 juli 1971, betreffende de toekenning van leningen toegestaan tegen verlaagde rentevoet ten gunste van mijnwerkers om hun toe te laten over te gaan tot de aankoop of de bouw van een woning voor eigen gebruik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/07/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/10/1985
Pagina:15278
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking