help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 mei 2021 tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de hemoculturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/05/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/05/2021
Editie:2
Pagina:54839
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 69106 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 69106
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2021 (art. 2: "op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt")

Periode van geldigheid van 01/07/2021 tot ...