help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 januari 1963 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 september 1962 van het Gewestelijk Paritair Comité voor het bedrijf der hardsteengroeven te Ecausinnes-d' Enghien, te Ecaussinnes-Lalaing, te Marche-les-Ecaussines, te Feluy en te Arquennes, tot regeling van de beloningsvoorwaarden der arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen welke onder zijn bevoegdheid vallen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/1963
Pagina:1438
Advies van de Raad van State --