help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 september 1998 houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met informaticataken bij sommige overheidsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/09/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/1998
Pagina:30216
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1998

Opmerkingen Art. 3bis, § 2: Houdt op van toepassing te zijn op de leden van de federale politie die tot en met 31/12/2000, deel uitmaakten van het administratief en logistiek kader van de rijkswacht als burgerleden
van dit kader (art. 18, KB 26/08/2003)