help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux

Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van de Raad van State nr. 59236 van 25 april 1996

"Bevolen wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het gewestplan Leuven voor de delen van de kaartbladen 24/6, 32/1 en 32/2 begrensd zoals aangegeven op de kaarten die de bestemmingsgebieden aangeven met de aanvullende stedebouwkundige voorschriften, zoals aangegeven in de bijlagen 1 en 2 van dit besluit."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 25/04/1996
Numéro: 59236
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge Non publié
Avis du Conseil d'Etat --