help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 december 1991 tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/1991
Pagina:28998
Advies van de Raad van State 21208
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/12/1991 tot ...