help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 februari 1919 - Inrichting, door de gemeente, van een toezicht op de gegevens vermeld in de bevolkingsregisters, toezicht uit te oefenen bij afgifte van de eenzelvigheidskaart aan de inwoners van boven de 15 jaar - gedragslijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/1919
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/1919
Pagina:626
Advies van de Raad van State --