help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlaß der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 24. April 1998 über das Inkraftreten der Artikel 6 und 7 des Programmdekretes 1997 vom 20. Mai 1997

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 24 april 1998 houdende vastlegging van de coëfficiënt tot bepaling van de werkingstoelagen toegekend aan de openbare bibliotheken voor het jaar 1998


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/1998
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/1998
Editie:1
Pagina:24331
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1998