help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 juni 1991 tot vaststelling van de datum voor de indiening van de omwisselingsaanvragen van de personeelsleden enerzijds van de Waalse Dienst voor Plattelandsontwikkeling en anderzijds van de nationale instellingen van openbaar nut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/1991
Pagina:16197
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking