help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit der in Raad vergaderde Ministers van 4 augustus 1943 tot instelling van het ambt van Secretaris-Generaal op het Ministerie van Landsverdediging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/08/1943
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/1943
Editie:L
Pagina:306
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

voir/zie MB/BS Londres/Londen (1940-1944)