help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 september 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1987 betreffende de toepassing van de extra heffing bedoeld bij artikel 5quater van Verordening (EEG) n° 804/68 gedurende het tijdvak van 1 april 1987 tot 31 maart 1988


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/09/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/1987
Pagina:14579
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1987

TT 31/03/1988