help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 juli 1999 tot vaststelling van de toelage en de vergoedingen van de gedetacheerde of aangewezen statutaire personeelsleden bij de N.V. A.S.T.R.I.D. (ASTRID)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/07/1999
Editie:1
Pagina:28323
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking