help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 november 1987 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een gehandicapt kind moet voldoen om de kinderbijslag te genieten bij toepassing van artikel 47 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/1987
Pagina:17246
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/12/1987

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Overgangsbepalingen: art. 6, twweede lid

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse


Periode van geldigheid van 01/12/1987 tot 31/03/1991