help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van de artikelen 74 en 251 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/05/2004
Editie:2
Pagina:40948
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking


Periode van geldigheid van 05/06/2004 tot ...
Opmerkingen cf. art. 4 : application dans le temps / toepassing in de tijd