help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 september 1987 tot uitvoering van §§ 9 en 10 van artikel 171 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid en tot intrekking van het ministerieel besluit van 22 juni 1987 tot uitvoering van §§ 9 en 10 van artikel 171 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/1987
Pagina:15022
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1987

Periode van geldigheid van 01/09/1987 tot 01/06/1992