help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 februari 1954 tot opheffing van artikel 106, a, en van hoofdstuk XIV van de geordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 9, b, van de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van de kinderbijslag tot de werkgevers en tot de niet-loonarbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/02/1954
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/03/1954
Pagina:1645
Advies van de Raad van State 3925