help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 september 1959 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende statuut van het rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende het signalement en de bevordering van het rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/1959
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/1959
Pagina:6374
Advies van de Raad van State 6796
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1959

Overgangsbepalingen: art. 6

Periode van geldigheid van 01/09/1959 tot ...