help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglement van de Nationale Bank van België van 24 maart 2016 houdende extra eigen vermogensvereisten voor specifiek systeemrisico


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/03/2016
Aard van de akte: Verordening: andere Verordening
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/06/2016
Pagina:34927
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "Dit reglement treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit waarbij het wordt goedgebeurd. Dit reglement treedt buiten werking op de datum van buitenwerkingtreding van het koninklijk besluit waarbij het wordt goedgekeurd." (art. 3)

TT

Periode van geldigheid van 28/05/2016 tot 28/05/2017
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 31/05/2016