help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 oktober 1964 tot goedkeuring van een wijziging der statuten van het Centrum voor wetenschappelijk onderzoek der Belgische keramische nijverheid en tot wijziging van het besluit van de Regent van 26 mei 1948, waarbij het verzoekschrift van het Verbond der keramische nijverheid van België, strekkend tot het erkennen van het Centrum voor wetenschappelijk onderzoek der Belgische keramische nijverheid en het goedkeuren zijner statuten, wordt ingewilligd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/10/1964
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/10/1964
Pagina:11278
Advies van de Raad van State 8904