help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 mei 1964 houdende vaststelling van het quotum van betrekkingen voorbehouden ten gunste van de leden van het beroepspersoneel van de kaders van Afrika, die kandidaat zijn voor de ambten van gerechtelijk officier bij de parketten of van chef van een laboratorium voor wetenschappelijke politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/05/1964
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/05/1964
Pagina:6013
Advies van de Raad van State --