help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 februari 1963 tot indeling bij het Ministerie van Landbouw van personeelsleden met de graad van adjunct, rechtskundig adviseur, landmeter en halfgeschoold werkman B en tot vaststelling van de voorwaarden voor toelating tot die graden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/03/1963
Pagina:2362
Advies van de Raad van State 8223