help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 juni 1969 houdende goedkeuring van het overeenkomstprotocol betreffende cokeskolen en cokes bestemd voor de ijzer- en staalindustrie, tot stand gekomen tussen de regeringen van de Lid-Staten der Europese gemeenschappen, ter gelegenheid van de 107e zitting van de bijzondere raad van Ministers der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, gehouden op 16 februari 1967 te Luxemburg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/06/1969
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/10/1969
Pagina:9773
Advies van de Raad van State 10281