help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juni 2005 tot vervanging van bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/2005
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/2005
Pagina:39161
  • 28/09/2005 (Rechtzetting)
    Deze tekst vernietigt en vervangt degene die verschenen is in het BS nr. 274 van 7 september 2005 op de bladzijden 39161 tot 39168
Advies van de Raad van State 38254
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/10/2005 tot 07/04/2011