help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 augustus 1990 tot regeling van de oproeping voor de dienst en de aanwijzing van de van elke militaire dienst vrijgestelde en geschikt verklaarde gewetensbezwaarden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/08/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/11/1990
Pagina:20865
Advies van de Raad van State 19610
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991