help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 januari 1969 tot wijziging van de voorwaarden voor toekenning door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen, van een tegemoetkoming in het loon en de sociale lasten die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen, in de kosten tot aanpassing van een arbeidspost en in de kosten van arbeidsgereedschap en werkkleding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/1969
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/03/1969
Pagina:2334
Advies van de Raad van State U - D