help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 februari 1970 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 september 1969 betreffende de uitvoering van art. 53 van de wetten betreffende het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/1970
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/1970
Pagina:2961
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/10/1969 - 31/10/1971