help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 februari 1971 houdende goedkeuring van het Protocol ter uitvoering van artikel 1, 2e lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te 's-Gravenhage op 29 april 1969


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/02/1971
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/12/1973
Pagina:14069
Advies van de Raad van State 10960
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking