help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 maart 1972 houdende goedkeuring van volgende internationale akten: a) overeenkomst tussen de Staten die partij zijn bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "Eurocontrol" betreffende de inning van de "en route"-heffingen, opgemaakt te Brussel op 8 september 1970 ;
b) overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de organisatie "Eurocontrol" betreffende de inning van de "en route"-heffingen, ondertekend te Brussel op 8 september 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/03/1972
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/1972
Pagina:6813
Advies van de Raad van State 11425