help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 april 1994 houdende toewijzing in 1994 van de opbrengst van de stortingen ingeschreven in het Fonds voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/04/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/06/1994
Pagina:14918
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1994

TT Begroting 1994

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/1994