help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 september 1973 waarbij een toelage wordt toegekend aan de ambtenaren van de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten die, buiten de diensturen, prestaties verrichten in het raam van de door de Europese Economische Gemeenschap (EEG) binnen het Rijk gehouden vergaderingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/09/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/10/1973
Pagina:11552
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 31/12/1996 ( KB 13/12/1994, art. 5 en KB 02/05/1997, art. 1)