help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 augustus 1974 houdende uitvoering van artikel 33, §3, van de wet van 28 december 1973 betreffende de budgettaire voorstellen 1973-1974


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/08/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/1974
Pagina:11106
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking