help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 maart 1973 houdende goedkeuring van het Protocol, opgemaakt te Brussel op 27 mei 1967, tot wijziging van het Verdrag tot eenmaking van bepaalde regels inzake hulp en berging, ondertekend te Brussel op 23 september 1910


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/1973
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/05/1973
Pagina:6455
Advies van de Raad van State 11593
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking